Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Наско Начев
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Наско Начев PDF Печат Е-поща

Наско Христов Начев

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 27 октомври 2022 г. от 13:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Нови еко-съобразни електроовлакнени полимерни материали с фунгицидна активност“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: Полимери и полимерни материали

Научни ръководители:

чл.-кор. Илия Рашков
доц. д-р Мария Спасова-Тодорова


Автореферат БГ EN

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Георги Грънчаров (рецензия БГ EN)

доц. д-р Даниела Карашанова (рецензия БГ EN)

проф. д-р Даринка Христова (становище БГ EN)

доц. д-р Десислава Станева-Грабчева (становище БГ EN)

доц. д-р Дамян Ганчев (становище БГ EN)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Наско Христов Начев са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Петък, 14 Октомври 2022г. 17:46ч.