Home Конкурси Длъжности Конкурс за доцент - ДВ брой 40/15.05.2018 г.
Конкурс за доцент - ДВ брой 40/15.05.2018 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 40/15.05.2018 г.).
Документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979-22-09.

Последна промяна от Сряда, 06 Юни 2018г. 10:32ч.