Home
Докторантури - редовен конкурс 2022/2023 Печат
Сряда, 10 Август 2022г. 15:34ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 1 позиция за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

  • „Влакнести материали с насочено моделиран дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в медицината“ от НН Полимерни биоматериали.
  • „Композитни материали от полимери и продукти с биологичен произход“ от НН Полимерни биоматериали.
  • „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ от НН Макромолекулно инженерство.
  • „Хибридни материали и мембрани на основа полибензимидазоли и Трьогер тип полимери за приложение във водородната енергетика“ от НН Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда.
  • „Дизайн на амфифилни съполимери за получаване на хибридни нанослоеве и наноструктури с оптична и електро-оптична функционалност“ от НН Макромолекулно инженерство


15 август – 14 октомври 2022 г. - срок за подаване на документите
21 октомври 2022 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
05 – 09 декември  2022 г. - период за провеждане на изпита по специалността
12 – 16 декември  2022 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2023 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Виолета Митова (и.д. ръководител на научно направление Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда), тел. +359 2 9796637
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на научно направление Макромолекулно инженерство), тел. +359 2 9792293
Проф. д-р Оля Стоилова (ръководител на научно направление Полимерни биоматериали), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Сряда, 10 Август 2022г. 16:06ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 56/19.07.2022 г. Печат
Петък, 05 Август 2022г. 11:29ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимерни биоматериали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 56/19.07.2022 г.)
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Петък, 05 Август 2022г. 11:34ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Мирослава Вълчанова Печат
Понеделник, 04 Април 2022г. 09:36ч.

Мирослава Ангелова Вълчанова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Вторник, 20 Септември 2022г. 17:20ч.
Продължение...
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 25/29.03.2022 г. Печат
Сряда, 06 Април 2022г. 16:05ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимерни биоматериали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 25/29.03.2022 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 06 Април 2022г. 16:28ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. Печат
Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:16ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Дизайн на интелигентни полимерни системи с контролирана структура и желани свойства като ново поколение биоматериали“ - за нуждите на Научно направление „Полимерни биоматериали“, лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Хибридни полимерни биоматериали с насочено моделиран дизайн и прицелни свойства“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Електроовлакнени биоразградими нанокомпозити за пречистване на води“ - за нуждите на Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:42ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 1 от 10