Home
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 10/05.02.2016 г. Печат
Сряда, 10 Февруари 2016г. 14:10ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/05.02.2016 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 10 Февруари 2016г. 14:13ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 96/09.12.2015 г. Печат
Вторник, 19 Януари 2016г. 17:13ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 96/09.12.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 19 Януари 2016г. 17:15ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 76/02.10.2015 г. Печат
Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:41ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 76/02.10.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:43ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 76/02.10.2015 г. Печат
Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:43ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 76/02.10.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 19 Октомври 2015г. 15:44ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2015/16 Печат
Четвъртък, 09 Юли 2015г. 12:37ч.

2 докторантски позиции по направление 4.2. Химични науки, „Полимери и полимерни материали“, по следните теми:

„Супермакропорести нанокомпозитни криогелове с висока електическа проводимост“ от ЛССП с ръководител проф. дн П. Петров
„Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери и техни производни и синтетични полимери“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова
„Полимери и полимерни системи за пренос ни доставяне на биологични макромолекули“ от ЛПП с ръководител проф. дн С. Рангелов
„Наноструктурирани композитни полимер-силикатни материали с биомедицинско приложение“ от ЛАЙП с ръководител доц. д-р Д. Христова


17.08.2015 г. - 16.10.2015 г. - срок за подаване на документите
26 октомври, 2015 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
30 ноември – 04 декември,  2015 г. - период за провеждане на изпита по специалността
14 - 18 декември, 2015 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2016 г. -  зачисляване на класираните кандидати

Последна промяна от Четвъртък, 09 Юли 2015г. 14:18ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 9 от 11