Home
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 25/29.03.2022 г. Печат
Сряда, 06 Април 2022г. 16:05ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимерни биоматериали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 25/29.03.2022 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 06 Април 2022г. 16:28ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Мирослава Вълчанова Печат
Понеделник, 04 Април 2022г. 09:36ч.

Мирослава Ангелова Вълчанова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Вторник, 20 Септември 2022г. 17:20ч.
Продължение...
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 95/16.11.2021 г. Печат
Вторник, 23 Ноември 2021г. 12:16ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент  по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 95/16.11.2021 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 23 Ноември 2021г. 12:27ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. Печат
Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:16ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Дизайн на интелигентни полимерни системи с контролирана структура и желани свойства като ново поколение биоматериали“ - за нуждите на Научно направление „Полимерни биоматериали“, лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Хибридни полимерни биоматериали с насочено моделиран дизайн и прицелни свойства“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Електроовлакнени биоразградими нанокомпозити за пречистване на води“ - за нуждите на Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:42ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2021/2022 Печат
Сряда, 14 Юли 2021г. 11:04ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

  • „Нанокомпозитни материали и мембрани на основа полибензимидазоли за приложение във водородната енергетика“ от НН Полимери за алтернативна енергия и опазване на околната среда.
  • „Иновативни полимерни носители на биологично активни вещества“ от НН Полимерни биоматериали.
  • „Съполимерни и хибридни полимер-неорганични структури за приложение в дизайна на оптични сензори“ от НН Макромолекулно инженерство.
  • „Дизайн на иновативни влакнести полимерни материали е потенциална антимикробна и/или противотуморна активност“ от НН Полимерни биоматериали.


13 август – 13 октомври 2021 г. - срок за подаване на документите
20 октомври 2021 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
06 – 10 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по специалността
13 – 17 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2022 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Виолета Митова (и.д. ръководител на научно направление Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда), тел. +359 2 9796637
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на научно направление Макромолекулно инженерство), тел. +359 2 9792293
Проф. д-р Оля Стоилова (ръководител на научно направление Полимерни биоматериали), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Сряда, 14 Юли 2021г. 11:18ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 2 от 11