Home
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Печат
Четвъртък, 27 Февруари 2020г. 14:35ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Модификация на мезопорести силикатни материали за ефективна адсорбция на СО2“ - за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури: синтез на полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи“ - за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“
o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в биомедицината“ - за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Понеделник, 08 Март 2021г. 16:12ч.
Продължение...
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. Печат
Четвъртък, 16 Юли 2020г. 11:30ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

 
Конкурс за доцент - ДВ брой 10/04.02.2020 г. Печат
Вторник, 04 Февруари 2020г. 11:40ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/04.02.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 11.06. 2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:49ч.
 
Конкурс за професор - ДВ брой 19/06.03.2020 г. Печат
Петък, 06 Март 2020г. 11:16ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Биологичноактивни полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А,тел. 02 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 21.07.2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:50ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2019/2020 Печат
Понеделник, 12 Август 2019г. 09:39ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

„Амфифилни полимерни системи с контролиран състав и структура за приложение в дизайна на оптични сензори“ (лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова);
„Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вечества“ (лаборатория Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов);
„Хибридни наноструктурирани полимерни материали с насочено моделиран дизайн за пречистване на води“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова).

13 август – 11 октомври 2019 г. - срок за подаване на документите
18 октомври, 2019 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
02 – 06 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по специалността
09 – 13 декември  2019 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2020 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Понеделник, 12 Август 2019г. 10:54ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 4 от 11