Home
Конкурс за доцент - ДВ брой 103/28.12.2017 г. Печат
Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:28ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:29ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 103/28.12.2017 г. Печат
Понеделник, 08 Януари 2018г. 17:24ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Зорница Тодорова Печат
Петък, 19 Май 2017г. 15:19ч.

Зорница Николова Тодорова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Четвъртък, 22 Юни 2017г. 13:55ч.
Продължение...
 
Докторантури - редовен конкурс 2017/18 Печат
Вторник, 22 Август 2017г. 15:47ч.

Институтът по полимери – БАН обявява позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

„Амфифилни блокови и присадени съполимери с контролиран състав и структура за приложение в оптични сензори“ (лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова);
„Синтез на полимерни материали за доставяне на биологични макромолекули“ (лаборатория Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов);
„Наноструктурирани полимерни носители на биологично активни вещества с антиоксидантна активност“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова);
„Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова);
„Хибридни наноматериали полимер/неорганични наночастици за приложение в пречистването на води и въздух“ (лаборатория Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова)

15 август – 13 октомври 2017 г. - срок за подаване на документите
23 октомври, 2017 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
4 – 8 декември  2017 г. - период за провеждане на изпита по специалността
11 – 15 декември  2017 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2018 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Понеделник, 28 Август 2017г. 10:05ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска Печат
Петък, 19 Май 2017г. 14:50ч.

Даниела Христова Вировска

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Вторник, 13 Юни 2017г. 13:20ч.
Продължение...
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 7 от 11