Home
Конкурс за професор - ДВ брой 53/05.07.2019 г. Печат
Петък, 05 Юли 2019г. 13:37ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А,тел. 02 979 22-09.

Последна промяна от Петък, 05 Юли 2019г. 13:41ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 35/30.4.2019 г. Печат
Сряда, 08 Май 2019г. 14:35ч.

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за двама доценти по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ и един за лаборатория „Полимери със спрежение“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 35/30.4.2019 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 08 Май 2019г. 14:38ч.
 
Докторантури - редовен конкурс 2018/19 Печат
Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:27ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ в следните лаборатории:

Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова;
Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов;
Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова;
Функционални и наноструктурирани полимери, проф. дхн Петър Петров.

13 август – 12 октомври 2018 г. - срок за подаване на документите
19 октомври, 2018 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
03 – 07 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по специалността
10 – 14 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2019 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468
Проф. дхн Петър Петров (ръководител на лаборатория Функционални и наноструктурирани полимери), тел. +359 2 9796335

Последна промяна от Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:36ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. Печат
Петък, 01 Март 2019г. 11:43ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност“ - 1 заявка за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури. Контролиран синтез и потенциални приложения“ - 1 заявка за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП
(+359)29792293 - проф. дхн Станислв Рангелов, ръководител ЛПП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Петък, 01 Март 2019г. 11:50ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 40/15.05.2018 г. Печат
Сряда, 06 Юни 2018г. 10:31ч.

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 40/15.05.2018 г.).
Документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979-22-09.

Последна промяна от Сряда, 06 Юни 2018г. 10:32ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 5 от 11