Home
Докторантури - редовен конкурс 2021/2022 Печат
Сряда, 14 Юли 2021г. 11:04ч.

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

  • „Нанокомпозитни материали и мембрани на основа полибензимидазоли за приложение във водородната енергетика“ от НН Полимери за алтернативна енергия и опазване на околната среда.
  • „Иновативни полимерни носители на биологично активни вещества“ от НН Полимерни биоматериали.
  • „Съполимерни и хибридни полимер-неорганични структури за приложение в дизайна на оптични сензори“ от НН Макромолекулно инженерство.
  • „Дизайн на иновативни влакнести полимерни материали е потенциална антимикробна и/или противотуморна активност“ от НН Полимерни биоматериали.


13 август – 13 октомври 2021 г. - срок за подаване на документите
20 октомври 2021 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
06 – 10 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по специалността
13 – 17 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2022 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Виолета Митова (и.д. ръководител на научно направление Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда), тел. +359 2 9796637
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на научно направление Макромолекулно инженерство), тел. +359 2 9792293
Проф. д-р Оля Стоилова (ръководител на научно направление Полимерни биоматериали), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Сряда, 14 Юли 2021г. 11:18ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Диляна Панева Печат
Сряда, 17 Март 2021г. 15:10ч.

Открито заседание за защита на дисертационния труд

доц. д-р Диляна Панева Панева

заемаща длъжност доцент в Институт по полимери, БАН

Последна промяна от Вторник, 30 Март 2021г. 12:27ч.
Продължение...
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. Печат
Понеделник, 08 Март 2021г. 15:39ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 3 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в медицината“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Хибридни полимерни биоматериали с насочено моделиран дизайн и прицелни свойства“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ - за нуждите на направление „Макромолекулно инженерство“ лаборатория „Полимеризационни процеси“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:41ч.
Продължение...
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Катя Каменова Печат
Понеделник, 08 Март 2021г. 10:32ч.

Катя Евгениева Каменова-Стоянова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Понеделник, 22 Март 2021г. 13:40ч.
Продължение...
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. Печат
Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:07ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:08ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 3 от 11