Home
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. Печат
Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:07ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:08ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Печат
Четвъртък, 27 Февруари 2020г. 14:35ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Модификация на мезопорести силикатни материали за ефективна адсорбция на СО2“ - за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури: синтез на полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи“ - за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“
o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в биомедицината“ - за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Понеделник, 08 Март 2021г. 16:12ч.
Продължение...
 
Конкурс за професор - ДВ брой 19/06.03.2020 г. Печат
Петък, 06 Март 2020г. 11:16ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Биологичноактивни полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А,тел. 02 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 21.07.2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:50ч.
 
Конкурс за доцент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. Печат
Четвъртък, 16 Юли 2020г. 11:30ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

 
Конкурс за доцент - ДВ брой 10/04.02.2020 г. Печат
Вторник, 04 Февруари 2020г. 11:40ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/04.02.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 11.06. 2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:49ч.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 3 от 10