Home
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Диляна Панева Печат
Сряда, 17 Март 2021г. 15:10ч.

Открито заседание за защита на дисертационния труд

доц. д-р Диляна Панева Панева

заемаща длъжност доцент в Институт по полимери, БАН

Последна промяна от Вторник, 30 Март 2021г. 12:27ч.
Продължение...
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Катя Каменова Печат
Понеделник, 08 Март 2021г. 10:32ч.

Катя Евгениева Каменова-Стоянова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Понеделник, 22 Март 2021г. 13:40ч.
Продължение...
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 62/14.07.2020 г. Печат
Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:07ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 62/14.07.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Четвъртък, 16 Юли 2020г. 12:08ч.
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. Печат
Понеделник, 08 Март 2021г. 15:39ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 3 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в медицината“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Хибридни полимерни биоматериали с насочено моделиран дизайн и прицелни свойства“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ - за нуждите на направление „Макромолекулно инженерство“ лаборатория „Полимеризационни процеси“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:41ч.
Продължение...
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Печат
Четвъртък, 27 Февруари 2020г. 14:35ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Модификация на мезопорести силикатни материали за ефективна адсорбция на СО2“ - за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури: синтез на полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи“ - за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“
o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в биомедицината“ - за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

Последна промяна от Понеделник, 08 Март 2021г. 16:12ч.
Продължение...
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 3 от 11