Home
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев Печат
Четвъртък, 19 Май 2016г. 14:55ч.

Павел Борисов Бакърджиев

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Петък, 27 Май 2016г. 15:01ч.
Продължение...
 
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г. Печат
Вторник, 15 Март 2016г. 17:40ч.

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)
o Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери или техни производни и синтетични полимери


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.: (+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Четвъртък, 09 Март 2017г. 11:55ч.
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 10/05.02.2016 г. Печат
Сряда, 10 Февруари 2016г. 14:10ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Структура и свойства на полимерите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/05.02.2016 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 10 Февруари 2016г. 14:13ч.
 
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб Печат
Четвъртък, 18 Февруари 2016г. 12:11ч.

Гюлджан Хикмет Якуб

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Последна промяна от Понеделник, 29 Февруари 2016г. 12:00ч.
Продължение...
 
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 96/09.12.2015 г. Печат
Вторник, 19 Януари 2016г. 17:13ч.

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 96/09.12.2015 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 19 Януари 2016г. 17:15ч.
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 3 от 6