Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г.

 

Кандидат:

Доц. д-р Милена Георгиева Игнатова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН

Членове

проф. д.н. Антон Апостолов, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д.н. Владимир Божинов, ХТМУ
проф. д.н. Марияна Аргирова, МУ – Пловдив
проф. д.н. Светла Богданова, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д.н. Румяна Величкова (пенсионер)
доц. д-р Ивайло Димитров, ИП – БАН

Рецензии:

проф. д.н. Марияна Аргирова, МУ – Пловдив
проф. д.н. Светла Богданова, СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН

Становища:

проф. д.н. Антон Апостолов, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д.н. Владимир Божинов, ХТМУ
проф. д.н. Румяна Величкова (пенсионер)
доц. д-р Ивайло Димитров, ИП – БАН

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

10 септември 2018 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

 

 

Последна промяна от Петък, 07 Септември 2018г. 13:29ч.