Home Конкурси Докторантури Докторантури - редовен конкурс 2018/19
Докторантури - редовен конкурс 2018/19 PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ в следните лаборатории:

Амфифилни и йоногенни полимери, доц. д-р Дарина Христова;
Полимеризационни процеси, проф. дхн Станислав Рангелов;
Биологично активни полимери, проф. дхн Невена Манолова;
Функционални и наноструктурирани полимери, проф. дхн Петър Петров.

13 август – 12 октомври 2018 г. - срок за подаване на документите
19 октомври, 2018 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
03 – 07 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по специалността
10 – 14 декември  2018 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2019 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Даринка Христова (ръководител на лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери), тел. +359 2 9792285
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на лаборатория Полимеризационни процеси), тел. +359 2 9792293
Проф. дхн Невена Манолова (ръководител на лаборатория Биологично активни полимери), тел. +359 2 9793468
Проф. дхн Петър Петров (ръководител на лаборатория Функционални и наноструктурирани полимери), тел. +359 2 9796335

Последна промяна от Понеделник, 03 Септември 2018г. 14:36ч.