Home Конкурси Длъжности Конкурс за доцент - ДВ брой 35/30.4.2019 г.
Конкурс за доцент - ДВ брой 35/30.4.2019 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за двама доценти по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ и един за лаборатория „Полимери със спрежение“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 35/30.4.2019 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Сряда, 08 Май 2019г. 14:38ч.