Home Конкурси Длъжности Конкурс за професор - ДВ брой 53/05.07.2019 г.
Конкурс за професор - ДВ брой 53/05.07.2019 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А,тел. 02 979 22-09.

Последна промяна от Петък, 05 Юли 2019г. 13:41ч.