Home Конкурси Длъжности Конкурс за доцент - ДВ брой 10/04.02.2020 г.
Конкурс за доцент - ДВ брой 10/04.02.2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 10/04.02.2020 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.
Във връзка с обявеното извънредно положение и последвалата извънредна обстановка, крайният срок за подаване на документи по конкурса се удължава до 11.06. 2020 г. вкл.

Последна промяна от Събота, 23 Май 2020г. 13:49ч.