Home Конкурси Докторантури Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Модификация на мезопорести силикатни материали за ефективна адсорбция на СО2“ - за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи мономери и полимери“
o „Функционални макромолекулни архитектури: синтез на полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи“ - за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“
o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в биомедицината“ - за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.

За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29796630 - проф. д-р Нели Косева, ръководител ЛФМП
(+359)29792293 - проф. дхн Станислв Рангелов, ръководител ЛПП
(+359)29792239 - проф. дхн Невенка Манолова, ръководител ЛБАП

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Във връзка с приет от 44 то Народно събрание на 20 март 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020 г. както следва:
1. Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020 г. включително.
2. Изпитите ще се проведат:
по специалността от 22.06.2020 г. до 26.06.20202 г.,
по чужди езици от 29.06. до 03.07.2020 г.

Последна промяна от Понеделник, 08 Март 2021г. 16:12ч.