Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Катя Каменова
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Катя Каменова PDF Печат Е-поща

Катя Евгениева Каменова-Стоянова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 23 март 2021 г. от 14:00 ч.

във връзка с епидемичната обстановка, заседанието ще се проведе онлайн:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93426017085?pwd=TmNJbGhrUjE2SlBUNXdIMzJMRHExUT09

Meeting ID: 934 2601 7085
Passcode: 648322

 

Тема: „Получаване на функционални полимерни мицели за контролирано освобождаване на биологично активни вещества“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дн Петър Петров


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

проф. д-р Ивайло Димитров (рецензия)

доц. д-р Райна Бряскова (рецензия)

проф. д-р Деница Момекова (становище)

доц. д-р Елена Василева (становище)

проф. дн Петър Петров (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Катя Евгениева Каменова-Стоянова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Понеделник, 22 Март 2021г. 13:40ч.