Home Конкурси Докторантури Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери - БАН обявява 3 позиции за прием на докторанти по следните теми:

o „Получаване на влакнести материали с иновативен дизайн от биосъвместими полимери и нискомолекулни вещества с потенциално приложение в медицината“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Хибридни полимерни биоматериали с насочено моделиран дизайн и прицелни свойства“ - за нуждите на направление „Полимерни биоматериали“ лаборатория „Биологично активни полимери“
o „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ - за нуждите на направление „Макромолекулно инженерство“ лаборатория „Полимеризационни процеси“


За повече информация, срокове и необходими документи за кандидатстване, моля вижте приложената обява.


За въпроси, касаещи темите тел.:
(+359)29793468 - проф. д-р Оля Стоилова
(+359)29792293 - проф. дхн Станислв Рангелов

По административни въпроси тел.: (+359)28700309 - Нели Велинова, УЧР

Последна промяна от Четвъртък, 24 Февруари 2022г. 19:41ч.