Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Диляна Панева
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Диляна Панева PDF Печат Е-поща

Открито заседание за защита на дисертационния труд

доц. д-р Диляна Панева Панева

заемаща длъжност доцент в Институт по полимери, БАН

на 02 април 2021 г. от 10:30 ч.

Във връзка с епидемичната обстановка, заседанието ще се проведе онлайн:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4924726056?pwd=bHNTWi9nUW9rSmE2ZFNJUDNMTldwUT09

Meeting ID: 492 472 6056
Passcode: 070566

 

Тема на дисертационния труд:

„Нови полимерни материали от полиелектролити, от полиелектролитни комплекси и от стереокомплекси”

Направление: 4.2. Химични науки
(Полимери и полимерни материали)


Автореферат БГ EN

 

Научно жури:


Председател

доц. д-р Христо Новаков, ИП - БАН

Членове

проф. д-р Владимир Божинов, ХТМУ
проф. д-р Георги Момеков, ФФ МУ - София
проф. д-р Емилия Найденова, ХТМУ
проф. д-р Марияна Аргирова, МУ - Пловдив
проф. д-р Радостина Стоянова, ИОНХ-БАН
доц. д-р Георги Грънчаров, ИП - БАН

Рецензии:

проф. д-р Владимир Божинов, ХТМУ   БГ EN
проф. д-р Марияна Аргирова, МУ - Пловдив   БГ EN
доц. д-р Георги Грънчаров, ИП - БАН   БГ EN

Становища:

проф. д-р Георги Момеков, ФФ МУ - София   БГ EN
проф. д-р Емилия Найденова, ХТМУ   БГ EN
проф. д-р Радостина Стоянова, ИОНХ-БАН   БГ EN
доц. д-р Христо Новаков, ИП - БАН   БГ EN

Отговори на рецензиите и становищата
Материалите по защитата на докторската дисертация на доц. д-р Диляна Панева са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В
Последна промяна от Вторник, 30 Март 2021г. 12:27ч.