Home Конкурси Докторантури Докторантури - редовен конкурс 2021/2022
Докторантури - редовен конкурс 2021/2022 PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери – БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки, „Полимери и полимерни материали“ по следните теми:

  • „Нанокомпозитни материали и мембрани на основа полибензимидазоли за приложение във водородната енергетика“ от НН Полимери за алтернативна енергия и опазване на околната среда.
  • „Иновативни полимерни носители на биологично активни вещества“ от НН Полимерни биоматериали.
  • „Съполимерни и хибридни полимер-неорганични структури за приложение в дизайна на оптични сензори“ от НН Макромолекулно инженерство.
  • „Дизайн на иновативни влакнести полимерни материали е потенциална антимикробна и/или противотуморна активност“ от НН Полимерни биоматериали.


13 август – 13 октомври 2021 г. - срок за подаване на документите
20 октомври 2021 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
06 – 10 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по специалността
13 – 17 декември  2021 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2022 г. -  зачисляване на класираните кандидати

За повече информация:
Нели Велинова (Човешки ресурси), тел. +359 2 8700309
Доц. д-р Виолета Митова (и.д. ръководител на научно направление Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда), тел. +359 2 9796637
Проф. дхн Станислав Рангелов (ръководител на научно направление Макромолекулно инженерство), тел. +359 2 9792293
Проф. д-р Оля Стоилова (ръководител на научно направление Полимерни биоматериали), тел. +359 2 9793468

Последна промяна от Сряда, 14 Юли 2021г. 11:18ч.