Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Мирослава Вълчанова
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Мирослава Вълчанова PDF Печат Е-поща

Мирослава Ангелова Вълчанова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 19 април 2022 г. от 14:00 ч.

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

в Заседателната зала на Института по полимери - БАН

 

Тема: „Полимери и полимерни системи за пренос и доставяне на биологично активни (макро)молекули“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: Полимери и полимерни материали

Научни ръководители:

проф. дхн Станислав Рангелов
проф. д-р Севдалина Турманова


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

проф. д-р Даринка Христова (рецензия)

доц. д-р Райна Бряскова (рецензия)

проф. дхн Станислав Рангелов (становище)

проф. д-р Деница Момекова (становище)

проф. д-р Красимир Василев (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Мирослава Ангелова Вълчанова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Вторник, 20 Септември 2022г. 17:20ч.