Home Конкурси Длъжности Конкурс за доцент - ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.
Конкурс за доцент - ДВ, бр. 65/12.08.2022 г. PDF Печат Е-поща

Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление, „Макромолекулно инженерство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 65/12.08.2022 г.).