Home Конкурси Длъжности Конкурс за главен асистент - ДВ брой 25/29.03.2022 г.
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 25/29.03.2022 г. PDF Печат Е-поща

Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимерни биоматериали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 25/29.03.2022 г.).

Последна промяна от Понеделник, 07 Ноември 2022г. 17:35ч.