Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Димитрина Бабикова
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Димитрина Бабикова PDF Печат Е-поща

Димитрина Георгиева Бабикова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 
 

Тема: „Функционални блокови съполимери за пренос и насочено доставяне на лекарствени вещества в клетки и клетъчни органели“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: Полимери и полимерни материали

Научен ръководител:
проф. д-р Ивайло Димитров


Автореферат БГ EN

 

Научно жури


Председател:

проф. д-р Даринка Христова (рецензия БГ EN)

проф. дхн Иво Грабчев (рецензия БГ EN)

проф. дфн Красимира Йончева (становище БГ EN)

проф. д-р Ивайло Димитров (становище БГ EN)

доц. д-р Елена Василева (становище БГ EN)

 

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на Димитрина Георгиева Бабикова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Четвъртък, 08 Декември 2022г. 10:28ч.