Home Архив
Конкурс за професор PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за професор по 01.05.06 химия на високомолекулните съединения (професионално направление 4.2. химични науки съгласно ПМС №125 от 2002 г.) - един, за лаборатория “Полимеризационни процеси” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се приемат в института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.103 А, тел. 979 22-09. Обявата е публикувана в ДВ бр. 39 от 20 май 2011 г.

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:35ч.