Home Архив
Докторантури - конкурс 2012/13 Печат
Петък, 09 Март 2012г. 11:14ч.

1 докторантскa позиция по направление 4.2. Химични науки, специалност “Химия на високомолекулните съединения”,

14 май, 2012 г. - краен срок за подаване на документите

21 май 2012 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса

18 - 22 юни 2012 г. - период за провеждане на изпита по специалността

25-29 юни 2012 г. - период за провеждане на изпита по чужд език

01.10.2012 г. - краен срок за зачисляване на класираните кандидати