Home Архив
Докторантури - редовен конкурс 2012/13 Печат
Вторник, 28 Август 2012г. 10:49ч.

2 докторантски позиции по направление 4.2. Химични науки, специалност “Химия на високомолекулните съединения”,


17 октомври, 2012 г. - краен срок за подаване на документите
28 октомври, 2012 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
03 – 09 декември,  2012 г. - период за провеждане на изпита по специалността
13-19 декември, 2012 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2013 г. -  зачисляване на класираните кандидати