Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Владимир Барановский
Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Владимир Барановский PDF Печат Е-поща

Открито заседание за защита на дисертационния труд

на доц. д-р Владимир Юриевич Барановский

заемащ длъжност доцент в Институт по полимери, БАН

на 08.02.2013 г., 14:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема на дисертационния труд:

„Интерполимерни комплекси на основата на водородни връзки”

Направление: 4.2. Химични науки


Автореферат

 

Научно жури

Председател:

доц. д-р Нели Косева (становище)

проф. дхн Георги Георгиев (рецензия)

проф. дхн Румяна Величкова (рецензия)

доц. д-р Диляна Панева (рецензия)

проф. дтн Милчо Натов (становище)

проф. дхн Милка Георгиева (становище)

доц. д-р Даринка Христова (становище)

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на доц. д-р Владимир Барановский са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В