Home Процедури - степени Обявени процедури НС Открито заседание за защита на дисертационен труд - Антония Тончева
Открито заседание за защита на дисертационен труд - Антония Тончева PDF Печат Е-поща

Антония Валериева Тончева

докторант редовна форма на обучение в Институт по полимери, БАН

 


15 март 2013 г., 14:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Електроовлакняване на полилактиди и биологично активни вещества с йонен характер за получаване на нови микровлакнести материали”

Направление: 4.2. Химични науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научен ръководител: чл.-кор. дхн Илия Рашков


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Нели Косева (рецензия)

проф. дхн Милка Георгиева (рецензия)

проф. дхн Стефанка Василева (становище)

проф. дхн. Михаил Евстатиев (становище)

чл.-кор. дхн Илия Рашков (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Антония Валериева Тончева са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В