Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Петър Петров
Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Петър Петров PDF Печат Е-поща

Открито заседание за защита на дисертационния труд

на доц. д-р Петър Димитров Петров

заемащ длъжност доцент в Институт по полимери, БАН

на 28.05.2013 г., 14:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема на дисертационния труд:

„Получаване на полимерни и хибридни системи чрез фотохимични процеси”

Направление: 4.2. Химични науки


Автореферат

 

Научно жури

Председател:

проф. дхн Станислав Рангелов (становище)

чл.-кор. дхн Илия Рашков (рецензия)

проф. Анджей Дворак (рецензия)

проф. дтн Стефанка Василева (рецензия)

проф. дхн Румяна Величкова (становище)

проф. дтн инж. Николай Дишовски (становище)

доц. д-р Даринка Христова (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на доц. д-р Петър Петров са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Понеделник, 20 Май 2013г. 12:07ч.