Home Архив
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 90/15.10.2013 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по 01.05.06 химия на високомолекулните съединения в професионално направление 4.2. химически науки, за лаборатория “Биологично активни полимери”  със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ брой 90/15.10.2013).
Документи - в канцеларията на института, ул. Акад. “Г. Бончев”, бл.103 А, тел. 979 22-09.