Home Архив
Конкурс за професор - ДВ брой 34/15.04.2014 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за: професор по  професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория “Структура и свойства на полимерите” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Документи се приемат в института, ул. Акад. “Г. Бончев”, бл.103 А,тел. 979 22-09

Последна промяна от Вторник, 22 Април 2014г. 13:52ч.