Home Архив
Докторантури - редовен конкурс 2014/15 PDF Печат Е-поща

4 докторантски позиции по направление 4.2. Химични науки, „Полимери и полимерни материали“, по следните теми:

  • „Фосфорсъдържащи биоразградими полимери със собствена биологична активност, приложими като носители на лекарства и маркери“ от ЛФСМП с ръководител доц. д-р И. Крайчева
  • „Полимерни мицели за капсулиране на хидрофобни природни продукти“ от ЛССП с ръководител доц. дн П. Петров
  • „Супермакропорести нанокомпозитни криогелове с висока електрическа проводимост“ от ЛССП с ръководител доц. дн П. Петров
  • „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ от ЛПП с ръководител проф. дн С. Рангелов
  • „Наноструктурирани рН-чувствителни полимерни носители за контролирано доставяне/освобождаване на лекарствени вещества“ от ЛАЙП с ръководител доц. д-р Д. Христова
  • „Нови наноструктурирани материали от биосъвместими полимери и природни биологично активни вещества с антиоксидантна и/или антитуморна активност“ от ЛБАП с ръководител проф. дн Н. Манолова


18.08.2014 г. - 17.10.2014 г. - срок за подаване на документите
27 октомври, 2014 г. - срок за писмено уведомяване за допускане на кандидатите до конкурса
01 – 05 декември,  2014 г. - период за провеждане на изпита по специалността
15 - 19 декември, 2014 г. - период за провеждане на изпита по чужд език
01.01.2015 г. -  зачисляване на класираните кандидати

Последна промяна от Вторник, 08 Юли 2014г. 10:24ч.