Home Архив
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 73/02.09.2014 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали)  - един, за лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери“  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 73/02.09.2014 г.).
Документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 02 Септември 2014г. 12:58ч.