Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Калин Калинов
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Калин Калинов PDF Печат Е-поща

Калин Николаев Калинов

докторант в Институт по полимери, БАН

 


Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 19 март 2015 г., 14 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от производни на хитозана и синтетични полимери“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова
доц. д-р Милена Игнатова


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Даринка Христова (рецензия)

проф. д.н. Румяна Величкова (рецензия)

проф. дфн Светла Богданова (становище)

доц. д-р Маргарита Симеонова (становище)

доц. д-р Милена Игнатова (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Калин Николаев Калинов са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Понеделник, 16 Март 2015г. 19:54ч.