Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 76 от 02 октомври 2015 г.
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 76 от 02 октомври 2015 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 76 от 02 октомври 2015 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р инж. Виолета Атанасова Митова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

проф. д.н. Петър Петров, ИП – БАН

Членове

проф. д.н. Валерий Христов, Шуменски университет
проф. д.н. Добромир Енчев, Шуменски университет
проф. д.н. Емилия Найденова, ХТМУ – София
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
доц. д-р Елена Василева, ХФХ, СУ - София
доц. д-р Ива Угринова, ИМБ - БАН

Рецензии:

проф. д.н. Валерий Христов, Шуменски университет
проф. д.н. Емилия Найденова, ХТМУ – София

Становища:

проф. д.н. Добромир Енчев, Шуменски университет
проф. д.н. Петър Петров, ИП – БАН
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
доц. д-р Елена Василева, ХФХ, СУ - София
доц. д-р Ива Угринова, ИМБ - БАН

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

12.02.2016 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София


Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р инж. Виолета Митова по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент”.

Последна промяна от Петък, 26 Февруари 2016г. 17:29ч.