Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД „главен асистент” - ДВ брой 96/09.12.2015 г.
Процедура за заемане на АД „главен асистент” - ДВ брой 96/09.12.2015 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химически науки
(полимери и полимерни материали)


обявен в ДВ, бр. 96 от 09.12.2015 г.

 

Кандидат:

д-р Екатерина Венциславова Стоянова – Джамбазова

Научно жури: доц. д-р Нели Косева, ИП – БАН
проф. д.н. Станислав Рангелов, ИП – БАН
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
доц. д-р Иванка Дакова, ФХФ на СУ
доц. д-р Радостина Александрова, ИЕМПАМ - БАН
Резервни членове
на Научното жури:
доц. д-р Елена Василева, ФХФ на СУ
доц. д-р Ивайло Димитров, ИП – БАН


Заседание на Научното жури
и провеждане на изпит:

16 февруари 2016 година от 15.00 часа в Заседателната зала на Института по полимери ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103, вх. В гр. София

Решение на Научното жури:

Въз основа на проведения конкурсен изпит, НЖ дава на кандидата д-р Екатерина Стоянова – Джамбазова положителна оценка и предлага на НС към ИП-БАН да я избере за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали).

Последна промяна от Петък, 26 Февруари 2016г. 17:31ч.