Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб PDF Печат Е-поща

Гюлджан Хикмет Якуб

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 07 март 2016 г., 14 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Микро- и нановлакнести матриали, съдържащи биологично активно вещество от растителен произод – куркумин“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова
чл.-кор. дн Илия Рашков


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Ивайло Димитров (рецензия)

проф. д-р Иво Грабчев (рецензия)

проф. дхн Невенка Манолова (становище)

проф. дн Антон Апостолов (становище)

проф. дхн Цонко Колев (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Гюлджан Хикмет Якуб са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Понеделник, 29 Февруари 2016г. 12:00ч.