Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев PDF Печат Е-поща

Павел Борисов Бакърджиев

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 03 юни 2016 г. от 10:30 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Полимерни и хибридни наноматериали за контролирано доставяне на активни вещества. Макромолекулен дизайн, физикохимично и структурно изследване“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дхн Станислав Рангелов
доц. д-р Деница Момекова


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Нели Косева (рецензия)

проф. д.ф. Николай Ламбов (рецензия)

проф. дхн Станислав Рангелов (становище)

доц. д.н. Илия Илиев (становище)

доц. д-р инж. Райна Бряскова (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Павел Борисов Бакърджиев са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Петък, 27 Май 2016г. 15:01ч.