Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска PDF Печат Е-поща

Даниела Христова Вировска

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 23 юни 2017 г. от 10:30 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Електроовлакнен нетъкан текстил от полилактид/цинков оксид: получаване, охарактеризиране и някои свойства“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: доц. д-р Диляна Панева
проф. дн Илия Рашков, член-кореспондент на БАН


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Нели Косева (рецензия)

проф. дн Антон Апостолов (становище)

доц. д-р Райна Бряскова (становище)

проф. дн Иво Грабчев (рецензия)

доц. д-р Оля Стоилова* (становище)

 

 

*Доц. д-р Диляна Панева беше заменена като член на НЖ с резервния член доц. д-р Оля Стоилова (Протокол №2 от 01.06.2017 г.).
Материалите по защитата на докторската дисертация на Даниела Христова Вировска са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В.

Последна промяна от Вторник, 13 Юни 2017г. 13:20ч.