Home Конкурси Длъжности Конкурс за професор - ДВ брой 33/17.04.2018 г.
Конкурс за професор - ДВ брой 33/17.04.2018 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурси за: професори по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Фосфорсъдържащи полимери и мономери“;  професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) - един за лаборатория „Биологично-активни полимери“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А,тел. 979 22-09

Последна промяна от Четвъртък, 19 Април 2018г. 14:28ч.