Home Конкурси Длъжности Конкурс за професор - ДВ брой 36/27.04.2018 г.
Конкурс за професор - ДВ брой 36/27.04.2018 г. PDF Печат Е-поща

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 02/979-22-09.

Последна промяна от Петък, 27 Април 2018г. 10:08ч.