Home Документи
Документи
Конкурс за докторанти - необходими документи

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават и следните документи в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 13:46ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР - необходими документи

За допускане до защита докторантът подава следните документи на електронен (6 броя) и на хартиен носител (както е посочено в скобите по-долу) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 14:59ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ - необходими документи

За допускане до защита кандидатът подава следните документи на електронен (8 броя) и на хартиен носител (както е посочено в скобите по-долу) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 15:00ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - необходими документи

Кандидатите подават следните документи в един екземпляр в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 14:47ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ДОЦЕНТ - необходими документи
Необходими документи

Кандидатите подават следните документи на електронен (8 броя) и на хартиен носител (1 екземпляр) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 14:55ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ПРОФЕСОР - необходими документи

Кандидатите подават следните документи на електронен (8 броя) и на хартиен носител (1 екземпляр) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 24 Септември 2020г. 14:59ч.
Продължение...