Home Документи
Документи

Нормативните документи, които ръководят процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности са:

 
Конкурс за докторанти - необходими документи

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават и следните документи в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 15:39ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР - необходими документи

За допускане до защита докторантът подава следните документи на електронен (6 броя) и на хартиен носител (както е посочено в скобите по-долу) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 15:42ч.
Продължение...
 
Научна степен ДОКТОР НА НАУКИТЕ - необходими документи

За допускане до защита кандидатът подава следните документи на електронен (7 броя) и на хартиен носител (както е посочено в скобите по-долу) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 15:45ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - необходими документи

Кандидатите подават следните документи в един екземпляр в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 15:56ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ДОЦЕНТ - необходими документи
Необходими документи

Кандидатите подават следните документи на електронен (7 броя) и на хартиен носител (1 екземпляр) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 16:00ч.
Продължение...
 
Академична длъжност ПРОФЕСОР - необходими документи

Кандидатите подават следните документи на електронен (7 броя) и на хартиен носител (1 екземпляр) в Канцеларията на ИП:

Последна промяна от Четвъртък, 29 Ноември 2018г. 16:24ч.
Продължение...