Home Процедури - длъжности
Процедури за заемане на академични длъжности
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

Последна промяна от Понеделник, 03 Септември 2018г. 15:43ч.
Продължение...
 
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

Последна промяна от Петък, 07 Септември 2018г. 13:29ч.
Продължение...
 
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 33 от 17 април 2018 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

Последна промяна от Петък, 07 Септември 2018г. 13:31ч.
Продължение...
 
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

Последна промяна от Понеделник, 16 Юли 2018г. 14:30ч.
Продължение...
 
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

Последна промяна от Понеделник, 16 Юли 2018г. 14:31ч.
Продължение...