Home Процедури - степени Обявени процедури НС
Обявени процедури НС
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията
1 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Димитрина Бабикова
2 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Наско Начев
3 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Мирослава Вълчанова
4 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Диляна Панева
5 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Катя Каменова
6 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Николета Стоянова
7 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Зорница Тодорова
8 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Даниела Вировска
9 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Павел Бакърджиев
10 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Гюлджан Якуб
11 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Калин Калинов
12 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Елена Корина
13 Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - задочен докторант Емилия Иванова
14 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Петър Петров
15 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Антония Тончева
16 Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ - доц. д-р Владимир Барановский
17 Открито заседание за защита на дисертационния труд на Яна Пенева-Стоянова
18 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Георги Георгиев
19 Открито заседание за защита на дисертационен труд - Филип Ублеков